aye-aye-1

Aye-aye – Daubentonia madagascariensis

Cea mai mare primată nocturnă, lemurul aye-aye este superb adaptat în găsirea larvelor de insecte, mai ales a celor de cărăbuş, sub scoarţa copacilor.

El bate în scoarţa arborelui cu degetul mijlociu, lung, şi ascultă ecoul unui tunel de larvă înainte să roadă scoarţa cu incisivii şi să scoată larva. Dinţii şi degetele sunt folosiţi şi la spargerea nucilor şi fructelor cu coajă tare.

Lemurii aye-aye sunt în principal solitari şi îşi petrec ziua în cuiburi construite din rămurele în vârful arborilor.

Animal nocturn

aye-aye-2

Ochii şi urechile mari ajută lemurul aye-aye să vadă şi să audă noaptea, în bezna pădurii.

Dimensiune: 30-37 cm

Greutate: 2,4-2,6 kg

Răspândire: Periclitat

Alimentaţie: Larve, fructe, nuci, fungi

Localizare: N-V şi E Madagascarului