tucan-

Tucan uriaş – Ramphastos toco

Puţine păsări sunt la fel de uşor recognoscibile ca tucanul uriaş, cu ciocul său mare şi colorat. Ciocul lung este folositor ca să ajungă la fructele de la capetele crengilor prea subţiri pentru a susţine greutatea tucanului.

Poate fi folosit şi pentru a apuca reptile mici, ouă, pui şi mici insecte, dacă fructele sunt puţine. Culoarea strălucitoare a ciocului trebuie să acţioneze ca un stimul vizual în situaţii sociale, deşi este identic pentru ambele sexe. Serveşte şi drept avertisment pentru prădători.

Descoperire inedită

S-a descoperit recent un alt uz pentru ciocul enorm al tucanului uriaş: ca radiator. Când temperaturile sunt ridicate, tucanul poate să elibereze până la 60% din căldura corporală prin cioc, care are o reţea de vase sangvine ce controlează fluxul de sânge la suprafaţă.

În perioadele răcoroase, fluxul de sânge este restricţionat, permiţând tucanului să îşi conserve căldura corporală. Noaptea, doarme cu ciocul sub o aripă, pentru a păstra căldura.

Tucanii sunt zburători slabi. Ei zboară prin coronament de obicei în perechi, în căutare de fructe. Scorburile sunt de obicei mărite pentru a face cuib, în care ambii părinţi clocesc între două şi patru ouă. Ei apără puii de prădători precum şerpii. Durează câteva luni până când ciocul unui pui să se dezvolte complet.

Cioc proeminent

tucan-2

În ciuda dimensiunii sale, ciocul tucanului este comparativ mai uşor pentru că este în mare parte gol, cu un cadru de sprijin din ţesut osos.

Tucanul uriaş are cel mai mare cioc în raport cu mărimea corpului.

Dimensiuni: 55-61 cm

Greutate: 500-850 g

Alimentaţie: Fructe, ouă, insecte, broaşte

Localizare: Nord-estul până în centrul Americii de Sud